Παραδοτέα

Παραδοτέο Περιγραφή Χαρακτηρισμός Κατάσταση Αρχείο
Π.1 Συγκριτική Ανάλυση αλγορίθμων Δημόσιο παραδοτέο 1.0 ...
Π.2 Ιστοσελίδα του έργου Δημόσιο παραδοτέο 1.0 ...
Π.3 Έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης αλγορίθμων από υφιστάμενες εφαρμογές Δημόσιο παραδοτέο 0.8 ...
Π.4 Επισκέψεις σε εταιρείες logistics, round tables Δημόσιο παραδοτέο - ...
Π.5 Taxonomy analysis - συσχετισμός υπό την έννοια των νευρωνικών δικτύων Έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης αλγορίθμων από υφιστάμενες εφαρμογές Δημόσιο παραδοτέο - ...