Ανακοινώσεις

Εθνική Πολιτική - 29/01/2019

Σύμφωνα με το Νόμο 4589/2019, το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) ως Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού. Αυτή η αλλαγή θα επιφέρει μικρή καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται με τον ΕΛΚΕ του ΓΠΑ.

Έναρξη (Kick-off Meeting) - 3/6/2018

Το Έργο ξεκίνησε επίσημα στις 3 Ιουνίου 2018 τις εργασίες του. Σε μια συνάντηση των εταίρων στην έδρα του εταίρου Επιχειρείν, οι φορείς αναφέρθηκαν στην ομάδα έργου και τους πρώτους στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν βάσει του Τεχνικού Δελτίου του Έργου.