Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔIΓΕΣΕ) με πενταετές πρόγραμμα σπουδών, δημιουργήθηκε το 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν. 4589/2019) με έδρα τη Θήβα, προσφέροντας δυνατότητα επιλογής σε δύο ειδικότητες:

(α) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων (Agribusiness) και
(β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Supply Chain Management)

Σύνδεσμοι:

agribusiness.aua.gr,
supplychain.aua.gr

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού
Address: 1o χλμ. ΠΕΟ Θήβας – Ελευσίνας, 32200 Θήβα
Phone: +30 22620 22569
Email: digese_19@aua.gr