Επιχειρείν

Η εταιρεία Επιχειρείν Σύμβουλοι επιχειρήσεων είναι συμβουλευτική επιχείρηση με μακρά πείρα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στην υποστήριξη και διαχείριση έργων και προγραμμάτων. Επίσης έχει αναπτύσσει μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της και σε συνεργασία με Παν/μια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού ευρύ φάσμα ευφυών συστημάτων διαχείρισης και operations management , στους τομείς της Εφοδιαστικής, της Αγροτοδιατροφής, των GIS & του data mining, παρέχοντας ανοικτές ή διαβαθμισμένες πλατφόρμες διαχείρισης προς τους πελάτες της ή το κοινό.